(*) = De geldigheidsduur van het certificaat is verlopen. De plaatser dient de proef voor hercertificatie nog af te leggen na zijn eerstvolgende aangekondigde plaatsing.
La validité du certificat est expirée. Le placeur doit faire une épreuve pratique dès son prochain placement annoncé.
Search by placer number
Search by region
Postal code